Osiguranje potraživanja – trend ili potreba?

Poslovanje u današnje vreme predstavlja izazov i sa sobom nosi veliki broj rizika.

Neizvesnost sa kojom se privredna društva susreću u poslednjih nekoliko godina je veća nego ranije, posebno od nastanka pandemije preko ratnih dešavanja u strateškim zemljama,  čije posledice se tek predviđaju.

Država je istupila sa paketima podrške privrednim subjektima preko dotacija i odloženog plaćanja, i to je održalo poslovanje većine. Međutim, svedoci smo da je došlo do porasta broja preduzeća u stečaju nakon toga i da neke kompanije nisu „preživele“.

Nekada i jedna nenaplaćena faktura ugrozi celokupno poslovanje

Kompanije ulažu u proizvode, usluge, marketing, zaposlene, sisteme kvaliteta… Međutim, ono na šta ne mogu da utiču, to je solventnost njihovih kupaca. Izvesnost da će se potraživanja po određenim poslovima realizovati predstavlja preduslov za nesmetano poslovanje.

Kašnjenja u plaćanju i neplaćanje utiču na izmirenje obaveza i prihode, dovode do problema sa likvidnošću i često rezultiraju lošim poslovnim rezultatima. Nije redak slučaj da jedna nenaplaćena faktura ugrozi celokupno poslovanje. Dovoljno je izračunati koliko je potrebno dodatno prodati robe ili usluga da bi se nadomestila neka nenaplaćena faktura, u vreme kada su prosečne marže niske.

Kako obezbediti naplate?

Postoji nekoliko mehanizama obezbeđenja naplate koje firme koriste. Jedno od njih je osiguranje potraživanja koje pored toga što obezbeđuje sigurnu naplatu, ima i dodatne pogodnosti među kojima izdvajamo

  • proveru likvidnosti kupaca,
  • stalni monitoring i
  • pristup kreditnim izveštajima i to u svim zemljama u kojima posluju kupci.

Na ovaj način u svakom momentu se može videti kako posluju određeni kupci i na vreme reagovati ako se upali alarm za povećanje opreznosti.

Ne možemo uticati na poslovanje naših klijenata ali možemo delovati preventivno i zaštititi naše poslovanje prenošenjem rizika na osiguravača. U današnje vreme ovo je deo redovnog troška i odgovornog poslovanja kompanije, kao i način da se kontroliše ostvarenje poslovnih planova.

Na ovaj način kompanije stiču mogućnost da nude svojim kupcima odložene rokove plaćanja, bez straha od naplate i ugrožavanja sopstvenog poslovanja. Bez traženja avansa i slobodnijim aktivnostima prema novim kupcima, stiče se mogućnost proširenja tržišta i konkurentnosti, stiče se bolji imidž i postaje se atraktivniji na poslovnom tržištu. Pored navedenog, osiguranjem potraživanja se stiče bolja pozicija kod poslovnih banaka.

Prednost i za kupce i za prodavce

Osiguranje potraživanja obezbeđuje naplatu zbog  stečaja kupca kao i bilo koji drugi oblika neplaćanja, za sve fakture izdate u vreme trajanja polise.

Prednost imaju kako prodavci, tako i kupci, iz razloga što ostvaruju odloženo plaćanje, samim tim i unapređenje novčanih tokova, i nemaju potrebu za drugim obezbeđenjem plaćanja.

Za kraj… tu je uvek i pitanje koliko košta (kolika je premija) za ovakvo pokriće? Premija se računa kao procenat od obrta, koji se ostvaruje sa kupcem za kojeg tražimo pokriće i kreće se oko 0,3% od ukupnog godišnjeg obrta. Klijenti nisu u obavezi da osiguraju sve kupce.

Tijana Dardić

7 thoughts on “Osiguranje potraživanja – trend ili potreba?”

Comments are closed.