O nama

Brojevi govore za nas!

Zadovoljnih klijenata
0
Likvidiranih zahteva od 2020.
0

Grupacija Respect je osnovana 1994. godine i od tada naš tim eksperata pruža usluge klijentima u svim oblastima osiguranja.
Lideri smo u istočno-evropskom tržištu i poslujemo u Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini.

Centrala Respect Internacional, Slovakia

Najčešće sarađujemo sa renomiranim kompanijama sa međunarodnom zastupljenošću. U našem sastavu posluje i privatna osiguravajuća kuća Premium Insurance Company (www.premium-ic.sk) i Premium Re.

Spajanje vrednosti naše kompanije i kvalitetnog rada naših stručnjaka za osiguranje, visoko su cenjeni od strane naših partnera.

Zahvaljujući savremenim tehnološkim sredstvima pružamo profesionalnu i visokokvalitetnu uslugu. Mi preuzimamo ličnu odgovornost za Vaše osiguranje i putem naših stručnjaka, koji razvijaju efikasan i kvalitetan program osiguranja, naći ćemo najbolju ponudu pravljenu samo za Vas i  Vaše potrebe.  

Ukupna premija Respect grupe prelazi 350.000.000 EUR godišnje premije sa više od 300 zaposlenih.
(www.respect-slovakia.sk)

Respect Serbia je deo Respect grupe i trenutno broji preko 15 zaposlenih.

Jan Janać

direktor

Samuel Cinkocki​

finansijski direktor

Tijana Dardić

operativni direktor

Stefan Kecman

šef sektora šteta

Bojana Novović

stručni saradnik

Svetlana Grujić

stručni saradnik

Imate pitanja? Kontaktirajte nas.

Reč direktora

U Srbiji postoji dvadeset i jedno društvo za osiguranje i reosiguranje. U oblasti neživotnog osiguranja radi sedam društava, četiri se bave isključivo životnim, dok se i životnim i neživotnim osiguranjem bavi šest, a preostala četiri društva rade u poslovima reosiguranja.

U ukupnoj premiji najveće učešće ima osiguranje od auto-odgovornosti kao obavezno osiguranje, zatim slede životno, osiguranje imovine i osiguranje motornih vozila (kasko). U premiji neživotnog osiguranja veliki udeo imaju državne firme i javna uprava.

Ovi podaci govore u prilog tome da tržište osiguranja u Srbiji nije razvijeno i da ljudi kod nas još uvek nemaju dovoljno informacija ili poverenja u osiguravajuće kuće.

Jedna od uloga posrednika (brokera) jeste upravo da šire svest ljudima o potrebi minimalizacije rizika i ujedno o potrebi osiguranja. Kod samog klijenta, uloga posrednika je da proceni šta i na koji način je potrebno osigurati, što klijentima omogućava da planiraju svoje poslovanje sa manje iznenađenja u budućnosti. Mi smo oni koji znaju osiguranje, ali za razliku od osiguravajućih kuća koje ’’rade za sebe“, mi radimo za klijenta.

Takođe, uloga posrednika je da Vam preporuči u kom društvu je moguće zaključiti određenu vrstu osiguranja, jer uslovi osiguranja različitih rizika nisu isti kod svih. Mi smo tu da Vas posavetujemo, da pročitamo ’’sitna slova“ i da na osnovu našeg iskustva preporučimo najbolje rešenje za Vaš posao.

I poslednje, ali možda i najbitnije, jeste to da brokeri u osiguranju igraju veliku ulogu pri likvidaciji šteta. Naš posao je da pomognemo kada se desi bilo koja vrsta štete i da naplatite ono što Vam pripada. Mi smo tu za Vas od popunjavanja dokumenatacije za prijavu štete pa sve do trenutka kada dobijete novac od osiguravajće kuće.

Rešavanje šteta za naše klijente jeste ono što nas je izdvojilo od drugih i dovelo do vodeće pozicije. U Srbiji poslujemo na isti način kao i u Evropi, a odatle prenosimo prakse u lokalno poslovanje i to je ono što se pokazalo kao ’’best practice“.

Jan Janać

direktor