OSIGURANJE DECE OD NEZGODE

Početkom školske godine odgovaramo na Vaša pitanja koja se tiču osiguranja učenika. Naime, svakog roditelja zanima šta znači onaj papirić koji se dobije početkom godine sa uputstvom za plaćanje i porukom: “Ovo je za osiguranje Vašeg deteta”. Neki roditelji će samo uplatiti bez mnogo razmišljanja, jer smatraju da je to “obavezno”, ostali roditelji će stati i zapitati se: “Kakvo je to osiguranje? Od čega je moje dete osigurano? Da li je potrebno da osiguravam dete? Da li mogu sam da osiguram svoje dete?”.

Ovaj tekst će Vam dati informacije koje će Vam objasniti sve vezano za osiguranje đaka.

Sadržaj

Vremenski okvir osiguranja

Prvo i osnovno što treba da znate jeste da li je Vaše dete osigurano:

  • samo za vreme škole i na školskom prostoru ili
  • 24 sata dnevno i van školskih prostora. 

Jako je bitno da dobro proverite da li osiguranje važi 24 sata dnevno, jer to nije uvek slučaj. Pokriće deteta samo za vreme škole i na školskom prostoru je jeftinije i postoji mogućnost da škola ugovori skraćeno pokriće, kako bi ponudila jeftinije osiguranje.

Od čega su deca osigurana?

Sledeće što je bitno da znate jeste da se pod osnovnim pokrićem, bilo kog osiguranja od nezgode, smatra: trajna invalidnost i smrt usled nezgode (deca mlađa od 14 godina se ne mogu osigurati od smrti). 

Pokriće trajnog invaliditeta podrazumeva gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledice nesrećnog slučaja. Invaliditet može biti potpuni ili delimični, a to određuje osiguravajuće društvo.

Pokrića, koja se dodatno naplaćuju:

  • Troškovi medicinskog tretmana – podrazumeva troškove lekarske pomoći koji su nastali usled nesrećnog slučaja, 
  • Boravak u bolnici – osiguranik ostvaruje pravo na naknadu troškova ukoliko je bio zadržan u bolnici određen broj dana (određuje ga osiguravajuće društvo), npr. više od 7 dana ,
  • Prelome kostiju – podrazumeva potpuni ili delimični prelom kosti, a koji za posledicu nema trajni invaliditet osiguranika.

VAŽNO: u većini slučajeva škole ugovaraju samo osnovno pokriće, stoga savetujemo da proverite polisu osiguranja. 

Osiguranje preko školskih ustanova ili dobrovoljno

Osiguranje dece može biti organizovano putem škole ili dobrovoljno, a odluka o tome zavisi od različitih faktora kao što su pravne regulative, finansijske mogućnosti, potrebe roditelja i školske politike. Evo nekoliko informacija o oba pristupa:

  • Osiguranje dece preko škole: Neki školski sistemi ili institucije nude osiguranje za decu kao deo njihove usluge. Ovo osiguranje može pokriti nezgode koje se dogode tokom školskog vremena ili tokom putovanja organizovanih od strane škole. Ova vrsta osiguranja može biti korisna jer obično pokriva širok spektar situacija, uključujući fizičke povrede, medicinske troškove i slično. Međutim, pokrivenost i uslovi se mogu značajno razlikovati od škole do škole.
  • Dobrovoljno osiguranje: Roditelji takođe mogu samostalno odlučiti da kupe osiguranje za svoju decu putem različitih osiguravajućih kompanija ili posrednika i zastupnika u osiguranju. Ovo je dobrovoljni pristup i omogućava roditeljima da izaberu plan osiguranja koji najbolje odgovara njihovim potrebama i budžetu. Ovo osiguranje može pokrivati širok spektar situacija, uključujući medicinske troškove, nezgode, bolesti i druge rizike.

VAŽNO: Deca se mogu osigurati i preko škole i dobrovoljno. Odnosno Vaše dete može imati više polisa osiguranja od nezgode.

Šta obuhvata osiguranje i isključenja iz osiguranja?

Sada se pitate šta je to što se može smatrati nesrećnim slučajevima?

U nastavku ćemo dati primere: pad, okliznuće, udar nekim predmetom, udar struje ili groma, saobraćajne nezgode, ranjavanja, opekotina, trovanja i dr. koji mogu imati za posledicu prolaznu nesposobnost za rad, invaliditet, odnosno prelom kosti, troškove lečenja, boravak u bolnici ili smrt osiguranika. 

Osiguranje takođe može pokriti nesrećne slučajeve koji nastanu usled: gaženja, sudara, udara kakvim predmetom ili o kakav predmet, udara električne struje ili groma, pada, okliznuća ili survavanja, ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim predmetima, uboda kakvim predmetom, udara ili ujeda životinje i uboda insekta (izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana, nezgodom, trovanja usled udisanja gasova ili otrovnih para (izuzev profesionalnih oboljenja), opekotine izazvane vatrom, elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl., davljenja ili utopljenja, gušenja ili ugušenja usled zatrpavanja zemljom, peskom i sl., prnuća mišića, iščašenja, prsnuća zglobnih veza, preloma zdravih kostiju, delovanja svetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, delovanja rendgenskih ili radijumskih zraka.

Nesrećnim slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo, na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtev lekarsku pomoć.

Šta je ono što osiguravajuće društvo ne pokriva?

Osiguravači ne pokrivaju nesrećne slučajeve koji su nastali usled: zemljotresa, rata, invazije stranog neprijatelja, ratnih aktivnosti i operacija, građanskog rata, pri upravljanju vazduhoplovima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave, usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika, usled delovanja psihoaktivnih supstanci ili alkoholisanog stanja osiguranika, usled namerno prouzrokovanog nesrećnog slučaja, pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje.

Isljučena je obaveza osiguravača ako je nesrećni slučaj imao za posledicu prelom kosti koji je nastao pod dejstvom traume na patološki izmenjenu kost (patološki prelomi) u okviru sistemskih oboljenja, kao što su: rahitis, osteomalacija, poremećaj metabolizma kalcijuma i fosfora i slična stanja ili u okviru lokalnih koštanih oboljenja, kao što su koštane ciste, primarni koštani tumori, etastaze u kostima, osteomijelitis, ehinokokus, koštana tuberkuloza i druge bolesti kostiju.

Šta uraditi u slučaju nezgode?

U slučaju da se dogodi neka nezgoda, u kom je vaše dete povređeno, nakon što potražite medicinsku pomoć potrebno je da obavestite odgovornu osobu u školi za pitanja osiguranja, koja će dalje kontaktirati osiguravajuću kompaniju sa kojom je škola sklopila ugovor. Takođe, važno je sačuvati sve račune koji su vezani za medicinsku pomoć ukoliko ste ih platili.

Da biste podneli zahtev za naknadu štete, obično je potrebno da popunite odgovarajući obrazac (često dostupan na veb stranici osiguravajuće kompanije) i priložite medicinsku dokumentaciju koja prati tretman, kao i lične podatke vašeg deteta i vas kao podnosioca zahteva. Vaša izjava o detaljima nesreće takođe može biti potrebna. Osiguravajuća kompanija je obavezna da isplati odgovarajuću sumu ili deo sume u roku od 14 dana, nakon što obaveze i visina naknade budu utvrđene.

VAŽNO: Posrednik u osiguranju ima obavezu da pomogne u naplati štete, tako da slobodno kontaktirajte svog posrednika.

Kako se isplaćuje osiguranje?

Isplata osiguranja se razlikuje od jednog do drugog osiguravajućeg društva, međutim to bi trebalo da izgleda ovako:

U slučaju trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (trajni invaliditet), isplata naknade se vrši prema utvrđenom procentu invaliditeta, odnosno isplata jednokratne naknade za slučaj preloma kosti usled nezgode.

VAŽNO: Isplata štete (ili obračun štete) zavisi od ugovorenih rizika i suma osiguranja. Najvažniji savet stručnog lica za osiguranje je na početku ugovaranja, da bi sume i rizici bili adekvatni. 

Zaključak

Kod osiguranja učenika se daje prevelik fokus na cenu (premiju) osiguranja, da ona bude što niža. Kao posledica toga pojavljuje se situacija gde su ili isključeni mnogi rizici ili je suma osiguranja mala. Jednostavno rečeno: za 200 RSD godišnje premije po učeniku nije moguće ugovoriti adekvatno osiguranje za učenike. 

Savet stučnjaka za osiguranje je u ovoj vrsti osiguranja ključan i zato pre ugovaranja uvek potražite njihovo mišljenje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *