Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U vremenima ubrzanog načina života nameće se kao proizvod koji svaka porodica želi da ima i postaje veoma bitan saveznik svima onima koji vode računa o svom zdravlju i žele efikasnije da raspolažu sa svojim vremenom. Dobrovoljno (privatno) zdravstveno osiguranje obezbeđuje dodatni nivo zdravstvene zaštite pojedinca i može se zaključiti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njegova praktična primena i značaj se vide na svakom koraku, posebno u današnje vreme kada je državni zdravstveni sistem preopterećen.

Uz polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja bićete tretirani u najboljim mogućim uslovima, od strane vrhunskih stručnjaka, do kojih je teško doći na druge načine. Sada Vam je omogućen pristup najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama, koje koriste najmoderniju tehnologiju, a sa kojima Osiguravači imaju ugovor o direktnoj saradnji. Spisak svih zdravstvenih ustanova u kojima možete da ostvarite pravo iz zdravstvenog osiguranja dostupan Vam je u svakom momentu.

Zašto ga ugovoriti?

Da li Vam se dešavalao da ne možete da zakažete pregled kod lekara opšte prakse, u državnim zdravstvenim ustanovama, po nekoliko dana? Da li ste, i pored dobijenog termina za pregled, morali da čekate po par sati na isti jer je u istom terminu zakazano bar još 5 pacijenata? Da li ste ikada bili primorani da zakažete pregled u privatnim zdravstvenim ustanovama jer su Vam uspostavili pogrešnu dijagnozu? Možda ste bili i u situaciji da Vam je zbog određenog zdravstvenog problema bilo potrebno snimanje (magnetnom rezonancom ili skenerom), a u državnim zdravstvenim ustanovama Vam kažu da je prvi slobodan termin tek za šest meseci?

Nameće se pitanje, šta zapravo dobijate od toga što uplaćujete doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje kada pored toga morate platiti pregled kod privatnog lekara, koji, u najboljem slučaju, košta 40 evra ili morate privatno ići na snimanje jer Vaš zdravstveni problem ne može da čeka 6 meseci, a čija je cena mnogo veća od samog pregleda?

Ako ste pozitivno odgovorili na makar jedno od navedenih pitanja onda je dobrovoljno zdravstveno osiguranje nešto što bi moglo da Vas interesuje!

 „Mnogi ljudi izgube zdravlje da bi stekli bogatstvo, a zatim izgube bogatstvo da bi vratili zdravlje.” – A. J. Materi

Ko može da bude osiguran? ↓

 • sva lica koja imaju obavezno zdravstveno osiguranje Republike Srbije, bez obzira na godine života,
 • lica koja nisu obuhvaćena ili nemaju obavezno zdravstveno osiguranje i
 • strani državljani koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Osiguravajuće pokriće važi 24 h dnevno, tokom ugovorenog trajanja osiguranja na teritoriji Republike Srbije.

Kako se može ugovoriti? ↓

 • individualno – za jednu osobu,
 • porodično – za pojedine ili sve članove, uže ili šire porodice, i
 • kolektivno – za pravna lica i njihove zaposlene.

Najveći deo udela u privatnom zdravstvenom osiguranju imaju kolektivne polise a „doživelo” je ekspanziju na tržištu kada su strane kompanije počele da uplaćuju ovakav vid osiguranja za svoje zaposlene kao dodatan benefit kojim su želeli da zadrže i motivišu svoje zaposlene i time postanu poželjni poslodavci. To je rezultiralo i u samoj praktičnosti u poslovanju jer je, ovakvim vidom osiguranja, smanjeno odsustvo zaposlenih sa radnih mesta, samim tim i bolovanja budu kraća, jer im je omogućen brži pristup lečenju. Pregledi se mogu obavljati i van radnog vremena, u terminima koji zaposlenima najviše odgovaraju. I država je prepoznala veliku prednost i pomoć kroz ovakav sistem zdravstvenog osiguranja pa je za sva pravna lica i njihove zaposlene omogućila oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa do iznosa od 6.062 rsd mesečno, po zaposlenom.

Privatno zdravstveno osiguranje je logičan izbor u svakom smilu pa ga sve češće kupuju i pojedinci kako bi sebi i svojoj porodici omogućili kvalitetnu medicinsku uslugu. Štedi se i energija, i vreme, i novac, ali ono što je najvažnije, štedi se zdravlje!

Vrste pokrića? ↓

 • osnovno pokriće tj. vanbolničko lečenje (pregledi lekara opšte prakse i specijaliste, dijagnostika, laboratorijske analize, davanje terapije, hitan sanitetski prevoz),
 • bolničko lečenje (vanbolničko lečenje + hirurške intervencije),
 • zdravstvena zaštita trudnica i beba i
 • dopunska pokrića (sistematski pregled, lekovi na recept, fizikalna terapija, stomatološke i oftalmološke usluge).

Visina premije? ↓

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje zavisi od vrste pokrića koje želite da obezbedite, od broja osoba koje planirate da osigurate, kao i od njihove starosti. Što je veći iznos pokrića veći je i broj zdravstvenih usluga koje možete da koristite. U prvi mah Vam ovakav vid osiguranja možda može predstavljati izazov u finansijskom smislu ali ako pogledate da i prilikom odlaska u državni dom zdravlja imate gomilu troškova, od participacije do raznoraznih laboratorijskih analiza koja morate da plaćate o svom trošku, cena ovakve polise se više ne čini tako nepristupačnom i skupom.

Sve je više osiguravajućih kuća koje nude ovakav vid osiguranja ali nema svaka osiguravajuća kuća istu ponudu. Možda deluju slično ali se razlikuju u brojnim opcijama i upravo iz tog razloga ovakvu polisu ne treba da kupujete sami. Zaslužujete rešenje koje najviše odgovara Vašim ličnim potrebama i finansijskoj mogućnosti. Zato smo mi tu, kao Vaš lični zastupnik, da Vam obezbedimo idealno rešenje za zdraviju i mirniju budućnost!

PRIMERI DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Individualni DZO

Primer 1. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja za mušku osobu 1980. godište, sa visinom pokrića od 1000 evra i od 2000 evra na godišnjem nivou.

VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 1000 €2000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Logopedska terapija
Homeopatija i akupunktura
MESEČNA PREMIJA21,25 €23,67 €

Primer 2. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja za mušku osobu 1980. godište sa uključenim sistematskim pregledom kao dopunskim pokrićem. Visina pokrića je 2000 evra na godišnjem nivou.

VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 2000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Logopedska terapija
Homeopatija i akupunktura
DOPUNSKA POKRIĆA 
Sistematski pregled
MESEČNA PREMIJA29,95 €

Porodični DZO

Primer 1. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja za četvoročlanu porodicu, sa visinom pokrića od 1000 evra i od 2000 evra za svakog člana porodice, na godišnjem nivou. Porodicu čine sledeći članovi:

 • suprug – 1984. godište,
 • supruga – 1984. godište,
 • ćerka – 2018. godište i
 • sin – 2021. godište (7 meseci).
VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 1000 €2000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Zdravstvena zaštita trudnicax
Logopedska terapija
Homeopatija i akupunktura
MESEČNA PREMIJA za celu porodicu54,86 €61,59 €

Primer 2. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja za četvoročlanu porodicu sa uključenim sistematskim pregledom kao dopunskim pokrićem. Visina pokrića za svakog člana porodice na godišnjem nivou je 1000 evra. Porodicu čine sledeći članovi:

 • suprug – 1971. godište,
 • supruga – 1981. godište,
 • ćerka – 2007. godište i
 • ćerka – 2009. godište.
VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 1000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Logopedska terapija
Homeopatija i akupunktura
DOPUNSKA POKRIĆA 
Sistematski pregled
MESEČNA PREMIJA za celu porodicu88,99 €

Kolektivni DZO

Primer 1. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja za zaposlene radnike jedne firme sa uključenim sistematskim pregledom kao dopunskim pokrićem. Firma ima 248 zaposlenih. Visina pokrića je 1000 evra na godišnjem nivou, po zaposlenom.

VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 1000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Kućno lečenje u hitnim slučajevima
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Hitna stomatologija usled nezgode
Medicinsko tehnička pomagala
DOPUNSKA POKRIĆA 
Sistematski pregled
MESEČNA PREMIJA po zaposlenom13,93 €

Primer 2. ↓

Pokriće troškova vanbolničkog lečenja, bolničkog lečenja i zdravstvene zaštite trudnica i bebe za zaposlene radnike jedne firme, sa uključenim sistematskim pregledom, lekovima na recept, oftalmološkim uslugama i fizikalnom terapijom kao dopunskim pokrićem. Firma ima 188 zaposlenih. Visina pokrića je 5000 evra na godišnjem nivou, po zaposlenom.

VANBOLNIČKO LEČENJEVisina pokrića
 5000 €
Pregledi lekara opšte prakse i lekara specijaliste
Dijagnostika i laboratorijske analize
Naknada za davanje terapije
Kućno lečenje u hitnim slučajevima
Hitan sanitetski prevoz
Mentalno zdravlje u kriznim situacijama
Ambulantne intervencije
Hitna stomatologija usled nezgode
Medicinsko tehnička pomagala
BOLNIČKO LEČENJE
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I BEBE
DOPUNSKA POKRIĆA 
Sistematski pregled
Lekovi na recept
Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
Oftalmološke usluge
MESEČNA PREMIJA po zaposlenom41,34 €