roba u transportu

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu, poznato kao cargo osiguranje, igra ključnu ulogu u zaštiti vrednih tereta tokom prevoza. Bez obzira na vrstu prevoznog sredstva ili destinaciju, ovo osiguranje pruža sigurnost vlasnicima roba i prevoznicima. U nastavku, istražujemo kako cargo osiguranje obezbeđuje zaštitu i kako se razlikuje od drugih vrsta osiguranja.

ZAŠTITA ROBE U PRENOSU ILI PREVOZU

Cargo osiguranje predstavlja ključnu komponentu u svetu međunarodne trgovine. Omogućava obezbeđenje robe tokom transporta, bilo da se radi o kopnenom, vodenom ili vazdušnom transportu. Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu od raznih rizika koji mogu ugroziti vrednost robe.

Cargo osiguranje obuhvata različite transportne medije, uključujući drumski, železnički, pomorski i avio transport. Bez obzira na izabrani način transporta, ovo osiguranje štiti vašu robu od neželjenih događaja poput saobraćajnih nesreća, elementarnih nepogoda, požara, eksplozija, krađe i drugih nepredvidivih situacija.

Raznolikost transportnih sredstava

Osnovni rizici

 1. Elementarne nepogode kao što su:
  • poplave,
  • požari,
  • zemljotresi i
  • saobraćajne nezgode poput sudara ili potonuća prevoznih sredstava. 
 2. Krađu dela ili celokupnog tereta

Pored osnovnih rizika, cargo osiguranje može obuhvatiti i specijalne rizike vezane za prirodu same robe. To uključuje:

 1. Oštećenja usled manipulacije prilikom utovara i istovara,
 2. Oštećenja ambalaže, lom, rasipanje, curenje, kvarove i druge specifične situacije.

SPECIJALNI RIZICI

Važnost INCOTERMS-a​

INCOTERMS (Međunarodna trgovačka pravila) igraju ključnu ulogu u određivanju osnovnih uslova isporuke u međunarodnoj trgovini. Osnova za osiguranje robe u drumskom transportu, na primer, definiše se putem INCOTERMS-a. Ovi standardizovani uslovi preciziraju tačke i trenutke prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, što je od suštinskog značaja za određivanje obima osiguranja.

Važno je napomenuti razliku između cargo osiguranja i osiguranja odgovornosti vozara. Dok cargo osiguranje štiti vlasnike robe od gubitka ili oštećenja, osiguranje odgovornosti vozara se odnosi isključivo na štete za koje je vozar subjektivno odgovoran. Ovo osiguranje ne garantuje automatski naknadu štete na robi i često vodi dugotrajnim i neizvesnim procesima dokazivanja odgovornosti.

Cargo vs. Odgovornost vozara

U svetu sveprisutne međunarodne trgovine, cargo osiguranje je neophodno kako bi se zaštitila vredna roba tokom transporta. Bez obzira na vrstu robe, transportno sredstvo ili destinaciju, ovo osiguranje pruža mir i sigurnost svim učesnicima u transportnom lancu. Kroz jasno definisane rizike i precizno usaglašavanje sa INCOTERMS-om, cargo osiguranje postaje ključ.