Osiguranje energetike

Osim standardnih vrsta osiguranja i standardnih rizika, koji se osiguravaju, u energetici su najveći gubici prilikom zastoja postrojenja. Najčešći zastoji se dešavaju usled kvara ili loma samog postorojenja i taj rizik je moguće umanjiti kroz osiguranje prekida rada usled loma.

Takođe, moguće je osigurati i prekid rada usled požara, zemljotresa ili poplave i bujice.

Osiguravač u ovom slučaju može nadoknaditi fiksne troškove i izgubljenu dobit.

Veoma dobar primer su bio-gasna postrojenja, koja prilikom zastoja imaju veliku izgubljenu dobit. Najveći problem nastaje ako se zaustavi porces u digestoru i potrebno je ponovno punjenje digestora novom biomasom. Tada se prave i dodatni troškovi, a potrebno je i više meseci (u zavisnosti od spoljne temperature) da bi se bio-gasno posrtojenje vratilo u funkciju.

U slučaju da je zastoj potekao od gore navedenih rizika, za vreme zastoja osiguravač pokriva fiksne troškove i izgubljenu dobit.