Osiguranje poljoprivrede

USEVI I PLODOVI

Predmet ove vrste osiguranja su sve poljoprivredne kulture – jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje, koje se gaje kao osnovni usev, podusev ili postrni usev, zatim šumske kulture, topola i vrba za pletarstvo i trska koja nije predmet gajenja,
ali je čovek koristi kao sirovinu.

Kod svih biljaka (jednogodišnjih i višegodišnjih) osigurava se njihov jednogodišnji rod, koji je najčešće plod, cvet, stablo, list, koren, podloge, kalemovi, reznice, sadnice ili pruće.

ŽIVOTINJE

Posebna potreba za dobrim menadžmentom rizika je u stočarskoj proizvodnji  gde osiguranje može da doprinese nižim i predvidljivim tehnološkim gubicima. Na taj način mogu da se uštede značajna sredstva.

Zašto osigurati životinje?