Naplata štete

naplata štete

ULOGA BROKERA U NAPLATI ŠTETE

Glavna uloga brokera prilikom nastanka štetnog događaja se sastoji u profesionalnoj i efikasnoj naknadi štete kroz ostvarivanje prava po ugovorenoj polisi osiguranja. Za kvalitet ugovorene polise, što direktno utiče na prava prilikom naknada štete, odgovornost nosi broker.

Kao naš klijent, za brzu i preciznu prijavu štete nas možete kontantirati:

POZIVOM NA BROJ

PORUKOM SA DETALJIMA O ŠTETNOM DOGAĐAJU NA EMAIL

U skladu sa Vašim opisom nastale situacije, naš iskusni tim stručnjaka će Vam pružiti detaljne instrukcije o koracima koje treba preduzeti. 

Šta se dešava od vašeg prvog kontakta, kroz prijavu štete do same naplate štete?

ograničavanje štetnih posledica

Kroz prvi kontakt Vam dajemo praktične savete koji za cilj imaju ograničavanje štetnih posledica i obezbeđenje naknade iz osiguranja bez nepotrebnih komplikacija. U zavisnosti od nastale štete, saznajte na koji način da smanjite štetu i izbegnete nepotrebne troškove. Prvi savet kada dođe do štetnog događaja jeste da pozovete nas, a naš tim će Vas uputiti šta je potrebno da u tom momentu da uradite. Činimo sve što Vam može uštedeti vreme i novac.

Naša ključna prednost leži u tome što pružamo podršku u prikupljanju neophodne dokumentacije za naknadu iz osiguranja. Izlazimo na lice mesta kako bismo dali prave savete i stekli pravu sliku o šteti. Odgovornost za pravednu naknadu štete i ostvarivanje svih prava po polisi osiguranja preuzimamo na sebe, a zajednička saradnja je ključna za efikasno zastupanje vaših interesa.

Pomoć pri prikupljanju dokazne dokumentacije

Organizacija procene štete

Tokom procene štete, naš tim uspostavlja saradnju s proceniteljima iz osiguravajućih kuća. Posvećeni smo tome da vaše zahteve ispravno prenesemo i adekvatno prezentujemo osiguravačima. Naš stručni pristup osigurava tačnost i transparentnost, čineći sve kako bismo osigurali pravednu naknadu štete koju zaslužujete.

Na raspolaganju smo Vam za sve nedoumice i pitanja koja imate u ostvarivanju prava iz osiguranja. Obaveštavamo vas o svakom sledećem koraku koji treba da preduzmete u cilju naplate pretrpljene štete. Preuzimamo aktivnu ulogu u iniciranju komunikacije s osiguravačima, pružajući vam podršku i razumevanje. Vodimo vas kroz proces i usmeravamo na neophodne detalje za uspešan ishod u saradnji s osiguravačima.

Komunikacija oštećeni - broker - osiguravač

Ukupan broj rešenih zahteva u 2023. godini

900

Vaša sigurnost i pravilan tretman štete su glavna uloga brokera u naplati štete. Kontaktirajte nas bez ustručavanja za sve dodatne informacije, pitanja ili pomoć u vezi sa procesom naknade štete.