Naplata štete

ULOGA BROKERA U NAPLATI ŠTETE

Pretrpeli ste štetu i trebate podneti odštetni zahtev ka osiguravaču? Bilo da je lično ili poslovno, ovo je slučaj kada uloga brokera u procesu naplate štete zaista dokazuje vrednost brokera.

Odgovornost brokera je da obezbedi brzu i uspešnu naplatu pretrpljene štete. Kroz postupak potraživanja, postoji više aspekata koje je potrebno razmotriti. Neki su složeni, dok su drugi možda jednostavniji. Uz iskusnog brokera, proći ćete kroz ceo ovaj proces sa minimalnim angažovanjem. Ova pogodnost je jedna od najznačajnijih prednosti jer je broker tu da pomogne.

Koliko je dragoceno Vaše vreme?

Većina bi se složila da im je vreme neprocenjivo. Uz podršku brokera štedite vreme, novac i energiju. Iako brokeri imaju poslovni odnos sa osiguravačima, primarno su fokusirani na Vas, klijenta. Broker će se zalagati za potrebe klijenta i učiniti sve da se naknada iz osiguranja isplati pravedno i što pre.

Jedna zanimljiva prednost koju klijenti cene je empatija i podrška koju dobijaju tokom procesa naplate štete.

Kada događaji krenu po zlu, broker je klijentova tačka kontakta. Klijent se oseća slobodno pri pozivanju znajući da će broker na najbolji mogući način rešiti problem.

Kako funkcioniše postpuak prijave štetnog događaja?

Broker zaista brine o svemu za svog klijenta. Od pomoći u popunjavanju pravih obrazaca do prikupljanja dokumentacije i informacija za potkrepljivanje odštetnog zahteva. Ova činjenica eliminiše kompleksnost inače komplikovanog postupka, vodeći klijenta u pravom smeru. Uloga brokera je da razume „sitna slova“ i da pojasni sve na „razumljivom jeziku“. Broker podnosi odštetni zahtev osiguravaču u ime klijenta i predstavlja balans u komunikaciji.

Broker ima jake odnose sa osiguravačem što omogućava efikasno i temeljno postizanje rešenja naplate štete.

Kada situacija u naplati štete nije tako jednostavna, broker može pregovarati sa osiguravačem u ime klijenta kako bi ostvario maksimalne benefite na koje klijent ima pravo kroz stručno rešavanje sporova i problema.

Zvuči dobro. Koliko me to košta?

Klijent ka brokeru nema apsolutno nikakve finansijske obaveze ukoliko je polisu osiguranja zaključio sa osiguravačem posredstvom brokera.