Osiguranje od suše – parametarsko osiguranje (VIDEO)

Rizik suše se najmanje osigurava od svih ostalih rizika, koji mogu da se dese usevima, iako je upravo ovaj rizik najteže minimalizovati kroz agrotehničke mere ili kroz disperziju parcela.

Ako recimo uzmemo u obzir rizik grada, tu je dovoljno da poljoprivrednik ima parcele u više katastarskih opština. Na taj način se preko geografske disperzije umanjuje rizik, a ujedno i verovatnoća da će grad zahvatiti većinu njegovih zasejanih površina.
Takodje, ako dolje do grada u ranoj fazi vegetacije, poljoprivrednik može da primeni agrotehničke mere da pomogne biljkama ili, ako bude grad velikog intenziteta, može da “preseje” istu ili drugu kulturu.

I kod zimskog izmrzavanja uljane repice je takodje moguće, u slučaju velike štete, presejati je nekom drugom kulturom.

Kada nastane suša, kao ona iz 2012. god., nije moguće uticati na smanjenje efekta suše na bilo koji način osim navodnjavanjem.
Tada je bitno imati polisu koja će poljoprivrednika zaštiti od finansijskih gubitaka.

Prema našem mišljenju, najbolje osiguranje suše je parametrasko osiguranje, i to iz više razloga:

1. Osim količine padavina, satelit meri i stanje biljke, na osnovu satelitskih snimaka.
2. Ne postoji naknadna procena. To što su parametri pokazali to se i isplaćuje.
3. Objektivna isplata. Algoritam utvrđuje visinu štete i nema ljudskog faktora.
4. Poljoprivrednik može svaki dan da prati stanje useva i da donosi odluke na osnovu informacija iz aplikacije.
5. Iza tehnologije stoji kompanija Vandersat, a kvalitet garantuje Swiss RE.

Sva moderna osiguranja su parametraska ili indeksna, a satelitske tehnologije se koriste ne samo u osiguranju, već i u oceni stanja useva i same primene pesticida, herbicida ili agrotehničkih mera.

Za više informacija pišite na office@respect-serbia.rs