Politika kvaliteta i sertifikati

Direktor organizacije RESPECT IBS d.o.o. posredovanje u osiguranju iz Bačke Palanke i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 u delatnosti posredovanja u osiguranju, te se ovi elementi QMS – a postavljaju kao imperativ pri definisanju politike kvaliteta.

Naša vizija

Naša vizija je da budemo organizacija koja stalno postavlja nove standarde u oblasti kojom se bavimo, kao i da usluge koje organizacija obavlja, postanu sinonim za kvalitetnu i pouzdanu uslugu.

Naša misija

Pružiti najpouzdaniju uslugu posredovanja u osiguranju za svoje klijente uz poštovanje zahteva zakonske regulative i implementiranih standarda.

Naša politika podrazumeva

  • detaljno utvrđivanje zahteva, potreba i očekivanja klijenata uz predočavanje pripadajuće normativne regulative i raspoložive mogućnosti organizacije u vezi sa ispunjenjem zahteva, uz tendenciju tržišne ekspanzije,
  • pri procesu pružanja usluga strogo se pridržavati važeće zakonske regulative, standarda i usvojenih normativa, obezbeđujući za korisnika/klijenta bezbednost i kvalitet po najvišim evropskim standardima, omogućivši korisniku uvid u procese rada uz kontinuirano vrednovanje kvaliteta,
  • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno,
  • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanje zaposlenih, 
  • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetno održavanje postojeće,
  • razvoj sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima,
  • razvijanje ekološke svesti kod zaposlenih kao i svesti o značaju upravljanja životnom sredinom,
  • razvijanje svesti kod zaposlenih o značaju klimatskih promena (kako one utiču na poslovanje organizacije i kako organizacija utiče na njih).

Ovakav pristup kvalitetu sa orijentacijom na klijenta, zaposlene i društvenu zajednicu u celini, sa stalnim poboljšanjima, uključujući i poboljšanja kvaliteta procesa uz neposredno vrednovanje od strane korisnika, stvara osnove za efikasnije poslovanje i stvaranje materijalne podloge za razvoj organizacije i poboljšanje kvaliteta življenja svih zaposlenih i, relevantnih zainteresovanih strana. U tom smislu se rukovodsvo opredelio za uspostavljanje i primenu sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i njihovo kontinuirano poboljšavanje, preuzimajući u tome lidersku ulogu, istovremeno očekujući od svih zaposlenih proaktivan i kreativan doprinos u granicama njihovih ovlašćenja, nadležnosti i sposobnosti.