Osiguranje od suše – parametarsko osiguranje (VIDEO)

Rizik suše se najmanje osigurava od svih ostalih rizika, koji mogu da se dese usevima, iako je upravo ovaj rizik najteže minimalizovati kroz agrotehničke mere ili kroz disperziju parcela. Ako recimo uzmemo u obzir rizik grada, tu je dovoljno da poljoprivrednik ima parcele u više katastarskih opština. Na taj način se preko geografske disperzije umanjuje […]

Osiguranje od suše – parametarsko osiguranje (VIDEO) Read More »