Evo kako da osigurate Vaše poslovanje na INTERNETU

Cyber i IT osiguranje Cyber Liability Za razliku od polise IT odgovornosti koja je potrebna kompanijama koje se bave pružanjem usluga iz domena informacionih tehnologija, cyber polisa je potrebna svakoj kompaniji koja svoje poslovanje  zasniva na internet tehnologijama i/ili telekomunikacijama.  Pojam CYBER RIZIK podrazumeva širok krug  događaja  koji  nastaju  usled korišćenja i prenosa elektronskih podataka, […]

Evo kako da osigurate Vaše poslovanje na INTERNETU Read More »