Osiguranje od odgovornosti

Koliko god se odgovorno i profesionalno bavite svojim biznisom i preduzeli ste sve mere da ga zaštite, nepredviđene okolinosti mogu dovesti do grešaka i šteta od kojih trpe treća lica. To mogu biti Vaši poslovni partneri, korisnici  Vaših proizvoda i usluga, zaposleni, a mogu biti i lica koja su se igrom slučaja našla na pogrešnom mestu u pogrešnom  momentu.

Zaštitu od ovakvih neočekivanih događaja, pruža osiguranje od odgovornosti. Ova vrsta osiguranja može da pokriva štete koje nastanu zbog propusta u izradi proizvoda ili pružanju usluge, štete koje pretrpe zaposleni usled obavljanja posla, štete nastale prilikom prirodnih i drugih nepogoda usled kojih je došlo do povreda trećih lica.

U zavisnosti od toga kojom se vrstom delatnosti bavite, različita je i odogovornost koju nosite.

Za svaki biznis, kao i za fizička lica, ugovara se opšta odogovornost kao odgovornost koja pokriva štete koje pretrpi treće lice koje nije ugovorom povezano sa Vama, a  odnosi se na veliki broj potencijalnih žalbi  koje uključuju oštećenja imovine, telesne povrede, povrede prava trećih lica…  Primera radi, ukoliko se sa objekta Vaše kompanije obruši spoljašnji zid i nanese povredu prolazniku, to je Vaša odgovornost. Ukoliko prilikom obavljanja delatnosti presečete slučajno kablove koji nisu u vlasništvu nalogodavca posla, to pokriva opšta odgovornost. Ukoliko je zbog olujnog vetra, deo Vašeg objekta oštetio vozilo koje je parkirano u blizini, i to je Vaša odgovornost…

Osiguranje odgovornosti prema zaposlenima je dodatno pokriće uz opštu odgovornost. Polisa kolektivnog osiguranja zaposlenih pokriva posledica nezgode kao takve, ali zaposleni može da podnese tužbu protiv Vas kao odgovornog za njegovu nezgodu.

Profesionalna odgovornost pokriva finansijske štete koje mogu nastati usled propusta u obavljanju profesije (javni izvršitelji, beležnici, advokati, lekari, posrednici u osiguranju, inženjeri i projektanti, računovođe…). Ukoliko projektant napravi grešku u pravljenju projekta i to bude uzrok loše izvedenog posla, to je odgovornost projektanta. Ukoliko posrednik u osiguranju posavetuje osigurnika da odabere loše osiguravajuće pokriće, njegova je odgovornost u slučaju da dođe do štete zbog tog propusta.

Produktna odgovornost pokriva štete koje nastanu usled greške u proizvodu. Greške podrazumevaju nedostatak ili manu koju niste otklonili i koje su usled korišćenja dovele do povrede tela, zdravlja, uništenja ili oštećenja korisnicima Vašeg proizvoda.

Ugovaranje osiguranja od odgovornosti podiže Vaše poslovanje na visok nivo, stvara Vam sigurnost i poboljšava sliku Vaše kompanije čime pokazujete da ste ozbiljan poslovni partner, profesionalac i poslodavac.