Osiguranje od suše – parametarsko osiguranje (VIDEO)

Rizik suše se najmanje osigurava od svih ostalih rizika, koji mogu da se dese usevima, iako je upravo ovaj rizik najteže minimalizovati kroz agrotehničke mere ili kroz disperziju parcela. Ako recimo uzmemo u obzir rizik grada, tu je dovoljno da poljoprivrednik ima parcele u više katastarskih opština. Na taj način se preko geografske disperzije umanjuje …

Osiguranje od suše – parametarsko osiguranje (VIDEO) Read More »

Evo kako da osigurate Vaše poslovanje na INTERNETU

Cyber i IT osiguranje Cyber Liability Za razliku od polise IT odgovornosti koja je potrebna kompanijama koje se bave pružanjem usluga iz domena informacionih tehnologija, cyber polisa je potrebna svakoj kompaniji koja svoje poslovanje  zasniva na internet tehnologijama i/ili telekomunikacijama.  Pojam CYBER RIZIK podrazumeva širok krug  događaja  koji  nastaju  usled korišćenja i prenosa elektronskih podataka, …

Evo kako da osigurate Vaše poslovanje na INTERNETU Read More »